LUNÁRNÍ KALENDÁŘ - OVLÁDÁNÍ - FUNKCE

APLIKACE LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

Zdraví, Výživa, Kosmetika, Domácnost, Zahrada, Dům / Byt - Stavba a rekonstrukce

 

1.1. PO INSTALACI

VLOŽTE AKTIVAČNÍ KLÍČ

VLOŽTE ÚDAJE

 ZADEJTE PŘÍJMENÍ, JMÉNO, ZVOLTE POHLAVÍ A ZADEJTE DATUM A ČAS NAROZENÍ

PŘI ZADÁVÁNÍ DATA A ČASU NAROZENÍ VÁM DOPORUČUJEME POUŽÍT TLAČÍTKA  + / -  A TO Z DŮVODU,

ŽE NĚKTERÉ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NEZAPÍŠOU NAVOLENÉ HODNOTY DATA NAROZENÍ 

POKUD JE POUŽITA STŘEDNÍ ČÁST KOMPONENTY PRO VOLBU DATA

NA ZÁVER KLIKNĚTE "OK", APLIKACE SE SPUSTÍ

2. OVLÁDÁNÍ - MENU

PŘEHLED CELÉHO KALENDÁRNÍHO MĚSÍCE

DETAIL AKTUÁLNÍHO DNE
TAŽENÍM PRSTU DO STRAN

MŮŽETE ROLOVAT JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

KLIKNĚTE NA JEDNOTLIVÉ DNY - ZMĚNÍ SE HODNOTY V ČÁSTI DETAIL AKTUÁLNÍHO DNE  - "JMÉNA SVÁTKY"  A  "HODNOTA MĚSÍCE A DNE"
PRVNÍ KLIKNUTÍ NA TOTO POLE ZMĚNÍ HODNOTY V POLI "DETAIL DNE I." DRUHÉ KLIKNUTÍ SPUSTÍ ČÁST "ÚPLNÝ PŘEHLED DNE A MĚSÍCE"

ČÁST ÚPLNÝ PŘEHLED DNE A MĚSÍCE

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ PŘEHLED ROLOVACÍ TEXTOVÉ POLE
DVOUKLIKEM NA TEXT SE TEXT ZVĚTŠÍ A ZASE ZMENŠÍ  
ROLOVACÍ TEXTOVÉ POLE NÁVRAT NA LUNÁRNÍ KALENDÁŘ - PŘEHLED
DVOUKLIKEM NA TEXT SE TEXT ZVĚTŠÍ A ZASE ZMENŠÍ  
SPUŠTĚNÍ - LUNÁRNÍ KALENDÁŘ - ZDRAVÍ LUNÁRNÍ KALENDÁŘ ZDRAVÍ - MENU
KLIKNĚTE NA IKONKU SPUSTÍ SE PŘEHLED LUN KAL ZDRAVÍ
  LUNÁRNÍ KALENDÁŘ ZDRAVÍ - MENU
TAŽENÍM PRSTU DO STRAN
M
ŮŽETE ROLOVAŤ V PŘEHLEDU SYMBOLŮ
TAŽENÍM PRSTU NAHORU A DOLŮ
M
ŮŽETE ROLOVAT TEXTOVÉ POLE DOPORUČENÍ A ČINNOSTÍ
ROLOVÁNÍ DNŮ V RÁMCI MĚSÍCE DETAIL AKTUÁLNÍHO DNE
TAŽENÍM PRSTU NAHORU A DOLŮ
M
ŮŽETE ROLOVAT JEDNOTLIVÉ DNY V RÁMCI MĚSÍCE
KLIKÁTKO AKTUALIZUJE DETAIL DNE I.
NÁVRAT DO MENU LUNÁRNÍ KALENDÁŘ - PŘEHLED NÁVRAT DO MENU - PŘEHLED CELÉHO KALEND. MĚSÍCE
KLIKNĚTE NA KLIKÁTKO ZPĚT KLIKNĚTE NA KLIKÁTKO ZKRATKA DNE  (PO, UT, ST ...)
MENU PŘEHLED CELÉHO KALENDÁRNÍHO MĚSÍCE  
   

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

 

ZDRAVÍ

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

VÝŽIVA

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

  

KOSMETIKA

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

DOMÁCNOST

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

ZAHRADA

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

DŮM / BYT - STAVBA

A  REKONSTRUKCE

2.1. MENU  1  -  ZADÁVÁNÍ OSOBY

FUNKCE :
1 - VYBRAT OSOBU
2 - PŘIDAT DALŠÍ OSOBU
3 - ODEBRAT OSOBU
4 - UPRAVIT OSOBNÍ ÚDAJE
5 - IMPORTOVAT SEZNAM OSOB Z DOKUMENTU ( .txt )

6 - OTEVŘÍT DOLNÍ  MENU 3 (Pomocné - alternativní klikátko)

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU

VYVOLÁTE MENU 1 "ZADÁVÁNÍ OSOBY"

 

2.2. MENU 2 - VÝBĚR OSOBY

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU

VYVOLÁTE MENU "VÝBĚR OSOBY"

 

2.3. MENU 3 - POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ

FUNKCE :
1 - VYTVOŘIT NOVÝ PROJEKT - NOVÝ SOUBOR S OSOBAMI
2 - OTEVŘÍT JINÝ - DALŠÍ PROJEKT
3 - UPRAVIT PROJEKT - PRÁCE S PROJEKTEM :
  Přejmenovat - změnit název projektu
  Importovat - načíst jmenný seznam osob z dokumentu( .txt )
  Exportovat - vytvořit ze seznamu osob dokument ( .txt )
  pro další úpravu, zálohování, nebo pro načtení seznamu do dalšího 
  mobilného zařízení
  Smazat - odstranit zvolený projekt ze seznamu projektů
4 - ULOŽIT PROJEKT
5 - ZMĚNIT BARVY APLIKACE
6 - SPUSTIT HORNÍ MENU 4 (Pomocné - alternativní klikátko)

VYVOLÁNÍ MENU 3 - ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB

KLIKNĚTE NEBO PODRŽTE TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU, VYVOLÁTE MENU 3 "POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ"
--------------------------------------------------------------

POKUD MÁ VÁŠ MOBIL PROBLÉM S VYVOLÁNÍM MENU 3 STANDARDNÍM ZPŮSOBEM, POUŽIJTE ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB.

SPUSŤTE MENU 1 A POMOCÍ KLIKÁTKA  SE SYMBOLEM TŘÍ TEČEK SPUSŤTE MENU 3

2.4. MENU 4 - POSUN V MĚSÍCÍCH

FUNKCE :
1 - POSUN V MĚSÍCÍCH DOZADU
6 - POSUN V MĚSÍCÍCH DOPŘEDU
2 - MANUÁL /  HELP
3 - DALŠÍ APLIKACE
4 - OBJEDNAT AKTIVAČNÍ KLÍČ
5 - VLOŽIT AKTIVAČNÍ KLÍČ

VYVOLÁNÍ MENU 4 - ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB

POKRAČOVÁNÍ

TAHÁNÍM PRSTU Z HORNÍHO OKRAJE SMĚREM DOLŮ

SPUSTÍTE HORNÍ MENU 4 "POSUN V MĚSÍCÍCH"

--------------------------------------------------------------

POKUD MÁ VÁŠ MOBIL NA HORNÍM OKRAJI OBRAZOVKY ZLOM, 

MŮŽE BÝT PROBLÉM VYVOLAT TAHÁNÍMM PRSTU " MENU 4".

PROTO POUŽIJTE ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB :

SPUSŤTE "MENU 3" A POMOCÍ TLAČÍTKA SE SYMBOLEM ŠIPKY 

SPUSŤTE MENU 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved