OVLÁDÁNÍ - FUNKCE

MULTIAPLIKACE OSOBNÍ PORADCE PROFI

 

1.1. PO INSTALACI

VLOŽTE AKTIVAČNÍ KLÍČ

VLOŽTE ÚDAJE

 ZADEJTE PŘÍJMENÍ, JMÉNO, ZVOLTE POHLAVÍ A ZADEJTE DATUM A ČAS NAROZENÍ

PŘI ZADÁVÁNÍ DATA A ČASU NAROZENÍ VÁM DOPORUČUJEME POUŽÍT TLAČÍTKA  + / -  A TO Z DŮVODU,

ŽE NĚKTERÉ MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ NEZAPÍŠOU NAVOLENÉ HODNOTY DATA NAROZENÍ 

POKUD JE POUŽITA STŘEDNÍ ČÁST KOMPONENTY PRO VOLBU DATA

NA ZÁVER KLIKNĚTE "OK", APLIKACE SE SPUSTÍ

2. OVLÁDÁNÍ - MENU ( 1 - 5 )

2.1. MENU  1  -  ZADÁVÁNÍ OSOBY

FUNKCE :
1 - VYBRAT OSOBU
2 - PŘIDAT DALŠÍ OSOBU
3 - ODEBRAT OSOBU
4 - UPRAVIT OSOBNÍ ÚDAJE
5 - IMPORTOVAT SEZNAM OSOB Z DOKUMENTU ( .txt )

6 - OTEVŘÍT DOLNÍ  MENU 3 (Pomocné - alternativní klikátko)

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU

VYVOLÁTE MENU 1 "ZADÁVÁNÍ OSOBY"

 

2.2. MENU 2 - VÝBĚR OSOBY

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU

VYVOLÁTE MENU "VÝBĚR OSOBY"

 

2.3. MENU 3 - POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ

FUNKCE :
1 - VYTVOŘIT NOVÝ PROJEKT - NOVÝ SOUBOR S OSOBAMI
2 - OTEVŘÍT JINÝ - DALŠÍ PROJEKT
3 - UPRAVIT PROJEKT - PRÁCE S PROJEKTEM :
  Přejmenovat - změnit název projektu
  Importovat - načíst jmenný seznam osob z dokumentu( .txt )
  Exportovat - vytvořit ze seznamu osob dokument ( .txt )
  pro další úpravu, zálohování, nebo pro načtení seznamu do dalšího 
  mobilného zařízení
  Smazat - odstranit zvolený projekt ze seznamu projektů
4 - ULOŽIT PROJEKT
5 - ZMĚNIT BARVY APLIKACE
6 - SPUSTIT HORNÍ MENU 4 (Pomocné - alternativní klikátko)

VYVOLÁNÍ MENU 3 - ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB

KLIKNĚTE NEBO PODRŽTE TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU, VYVOLÁTE MENU 3 "POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ"
--------------------------------------------------------------

POKUD MÁ VÁŠ MOBIL PROBLÉM S VYVOLÁNÍM MENU 3 STANDARDNÍM ZPŮSOBEM, POUŽIJTE ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB.

SPUSŤTE MENU 1 A POMOCÍ KLIKÁTKA  SE SYMBOLEM TŘÍ TEČEK SPUSŤTE MENU 3

2.4. MENU 4 - POSUN V MĚSÍCÍCH

FUNKCE :
1 - POSUN V MĚSÍCÍCH DOZADU
6 - POSUN V MĚSÍCÍCH DOPŘEDU
2 - MANUÁL /  HELP
3 - DALŠÍ APLIKACE
4 - OBJEDNAT AKTIVAČNÍ KLÍČ
5 - VLOŽIT AKTIVAČNÍ KLÍČ

VYVOLÁNÍ MENU 4 - ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB

POKRAČOVÁNÍ

TAHÁNÍM PRSTU Z HORNÍHO OKRAJE SMĚREM DOLŮ

SPUSTÍTE HORNÍ MENU 4 "POSUN V MĚSÍCÍCH"

--------------------------------------------------------------

POKUD MÁ VÁŠ MOBIL NA HORNÍM OKRAJI OBRAZOVKY ZLOM, 

MŮŽE BÝT PROBLÉM VYVOLAT TAHÁNÍMM PRSTU " MENU 4".

PROTO POUŽIJTE ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB :

SPUSŤTE "MENU 3" A POMOCÍ TLAČÍTKA SE SYMBOLEM ŠIPKY 

SPUSŤTE MENU 4

2.6. POSUN V MĚSÍCÍCH - DALŠÍ ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB

TAHÁNÍM PRSTU PO OBRAZOVCE ZPRAVA DOLEVA

POSOUVÁTE KONDICIOGRAM O MĚSÍC DOPŘEDU

 

TAHÁNÍM PRSTU PO OBRAZOVCE ZLEVA DOPRAVA

POSOUVÁTE KONDICIOGRAM O MĚSÍC DOZADU

 

3. JEDNOTLIVÉ  ČÁSTI APLIKACE

3.1. KONDICIOGRAM - DENNÍ OSOBNÍ HOROSKOP

TAHÁNÍM PRSTU PO OBRAZOVCE SHORA DOLŮ A NAOPAK

POSOUVÁTE POLE KONDICIOGRAMU PO JEDNOTLIVÝCH

TÝDNECH V MĚSÍCI

 

KLIKNUTÍM NA JEDNOTLIVÉ DNY SE ZOBRAZUJE VPRAVO NAHOŘE TEXT, 

KTERÝ PŘINÁLEŽÍ CHARAKTERU PŘÍSLUŠNÉHO DNE

 

DVOJKLIKEM ZVĚTŠUJETE TEXTOVÉ POLE

 

VYPÍNÁNÍ TEXTU :

- OPĚTOVNÝM KLIKNUTÍM NA STEJNÝ DEN - TEXT SE VYPNE

- KLIKNUTÍM  V TEXTOVÉM POLI NA TLAČÍTKO "ZRUŠIT" - TEXT SE VYPNE

FUNKCE ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ ZOBRAZOVANÉHO TEXTU :

 

1. DVOJKLIKEM NA PLOCHU TEXTU TEXT ZVĚTŠÍTE NEBO

    NÁSLEDNĚ ZMENŠÍTE.

 

2. POHYBEM - ROZTAŽENÍM NEBO STAŽENÍM DVOU PRSTŮ

    TEXT ZVĚTŠÍTE NEBO NÁSLEDNĚ ZMENŠÍTE

VÍCE INFO JAK POUŽÍVAT

BIORYTMUS REÁLNÝ  /  ZKRESLENÝ

3.2. BIORYTMUS REÁLNÝ

TAHÁNÍM PRSTU PO OBRAZOVCE VLEVO A VPRAVO POSOUVÁTE 

KONTROLNÍ PRAVÍTKO NA POZICI, KTOROU POTŘEBUJETE,

NAPŘÍKLAD NA POZICI, KDE SA KŘIVKY KŘÍŽÍ VE SPODNÍ ČÁSTI, 

PAK SI PŘEČTETE DEN, VE KTERÉM SE TYTO KŘIVKY KŘÍŽÍ

POHYB V MĚSÍCÍCH

SPUSŤTE MENU 4, ŠIPKAMI VLEVO A VPRAVO SE POHYBUJETE

V MĚSÍCÍCH DOZADU NEBO DOPŘEDU

VÍCE INFO JAK POUŽÍVAT

3.3. BIORYTMUS ZKRESLENÝ 

TAHÁNÍM PRSTU PO OBRAZOVCE VLEVO A VPRAVO POSOUVÁTE 

KONTROLNÍ PRAVÍTKO NA POZICI, KTOROU POTŘEBUJETE,

NAPŘÍKLAD NA POZICI, KDE SA KŘIVKY KŘÍŽÍ VE SPODNÍ ČÁSTI, 

PAK SI PŘEČTETE DEN, VE KTERÉM SE TYTO KŘIVKY KŘÍŽÍ

POHYB V MĚSÍCÍCH

SPUSŤTE MENU 4, ŠIPKAMI VLEVO A VPRAVO SE POHYBUJETE

V MĚSÍCÍCH DOZADU NEBO DOPŘEDU

VÍCE INFO JAK POUŽÍVAT

3.4. POZNÁMKOVÝ BLOK

ZDE SI MŮŽETE PSÁT POZNÁMKY KE KONKRÉTNÍ OSOBĚ 

 

4. OSOBNÍ ENERGETIKA

 

KLIKNUTÍM NA OBLAST VYZNAČENOU ČERVENOU BARVOU

SE DOSTANETE DO ČÁSTI OSOBNÍ ENERGETIKA

JAK POUŽÍVAT

Mnozí z vás si určitě všimli, že se před narozeninami cítí velmi unaveni (čím starší lidé, 

tím více to pociťují), nebo se právě v tomto období může projevit nějaké onemocnění, 

úraz, zdravotní problém. A určitě jste si všimli často opakovaná slova 

"nedožité XX narozeniny".

Proč se to děje? Je to proto, že množství energie, kterou má konkrétní člověk během roku 

k dispozici, je u každého jedince individuální, ale právě v době narozenin dosahuje 

své nejnižší hodnoty.

 

Také jste si jistě všimli, že někteří lidé jsou spíše "denní typy", někteří zase "noční typy" Denní typy lidí "fungují" dobře ve dne, ale problém jim způsobuje, pokud mají být 

v noci déle vzhůru a velmi je vyčerpává například práce na noční směny.

Noční typy naopak, se ráno budí velmi těžce, rádi dlouho spí, v průběhu dne se cítí více-méně unaveni, ale s příchodem večera a noci jakoby sa probouzeli a jsou 

plni energie, právě tehdy mají chuť do práce (a dalších aktivit). 

Děti i dospělí ne a ne večer usnout.

Právě toto totiž souvisí s hodinou našeho narození, protože své nejnižší hodnoty,

v rámci dne, energie dosahuje právě v hodině našeho narození.

Je to v podstatě velmi jednoduché, ale často s dalekosáhlými následky pro životy konkrétních lidí.

 

Obecně můžeme říct, že známe dva stavy energie. Energie celková, to jest kolik energie máme k dispozici v jednotlivých měcících roku. A energia denní - doplňková, čili s jakým množstvím své energie můžeme počítat během jednotlivých částí dne - tedy 

po hodinách. V zásadě platí : když stoupne energie nad 50 %, už se cítíme relativně 

dobře, ale když naopak klesne v daném období roku nebo v daném čase dne pod 50 %, můžeme pociťovat únavu nejen fyzickou, ale i psychickou. Samozřejmě podmínkou správného výpočtu a korektních informací je uvést správný datum a čas narození 

(+/- 30 min).

 

Vlevo se nachází energetický stav konkrétní osoby během jednotlivých částí dne 

(hodiny) v aktuálním datu.

Vpravo se nachází energetický stav konkrétní osoby během jednotlivých částí roku 

(měsíce) v aktuálním datu.

Červená barva znamená, že energie roste (od 1 % do 100 %).

Modrá barva znamená, že energie klesá (od 100 % do 1 %).

Průměrně zdravý člověk zaregistruje, že má k dispozici více energie, když červená 

barva překročí cca 35 %. Samozřejmě, čím je organismus více zatížený a čím je člověk starší, tím později člověk cítí příliv energie, například až na 50 %-tech.  A naopak, když pokles, čili modrá barva překročí 50 %, můžeme zacítit sníženou výkonnost 

a rychlejší únavu.

 

ZDRAVÍ :

Pokud dítěti po probuzení energie klesá, jakoby stále nebylo naplno přítomné, musí se 

více soustředit a musí vynaložit mnohem vícec energie na práci ve škole jako jiné děti. Stejně to platí i pro dospelé lidi. Organismus těchto lidí se rychleji opotřebovává, 

co se po letech projevuje rychlejším zestárnutím těla (vnější vzhled - šediny, vrásky), 

ale, a to je horší, i rychlejším zestárnutím konkrétních orgánů.

 

SPORT, DOVOLENÁ, CESTOVÁNÍ :

Pokud sportujete proto, aby jste si zvýšili kondici a aktuální stav vaší energie je nízky 

(zo dne nebo z roku), určitě si v tomto období svoji kondici nevylepšíte.

V takovém období je to více či méně jen trápení organismu. Právě tehdy se často potvrdí staré známé úsměvné rčení "sportem k trvalé invaliditě". My bychom to jen trošku

opravili : "sportem v nesprávném čase k trvalé invaliditě". Ale když začnete s rozumem využívat tuto aplikaci, zjistíte, že se do vytouženého stavu kondice dostanete

mnohem efektivněji a tedy i rychleji. A současně, co je však velmi důležité, 

se minimalizuje riziko vzniku různých úrazů a zdravotních problémů.

Podobně to platí u dovolené, na výletech a při cestování. Když člověk předem ví, 

s jakým množstvím energie může, v daném období počítat, zkontroluje si v jaké fázi se nacházejí jeho křivky - Biorytmus a jakou mají tendenci jeho jednotlivé dny - Kondiciogram (během cesty, během dovolené, během lyžování, horské túry, či během seskoku 

padákem), může se vyhnout mnohým nepříjemným a často nezvratným, život a zdraví ohrožujícím, situacím. A co tak výběr termínu letního tábora pro vaše dítě?

Váš "Osobní poradca do kapsy" vám pomůže rychle e efektivně zmenežovat váš 

osobní i pracovní život a také život lidí, za které jste zodpovědní.

 

PŘÍKLAD :

Představte si, že máte před sebou náročnou práci, musíte pracovať nebo se učit 

dlouho do noci, máte před sebou zkoušky, přijímací pohovor, dlouhou cestu, sportovní výkon, náročnou túru atd. 

Zároveň však máte ve svém Kondiciogramu například den "KÁVA", "ODDECH" nebo "STOPKA", v Biorytmu máte Fyzickou křivku na -50%, Emocionální křivku +95% a Intelektuální křivku na hodnotě -70%.

Současně má vaše energetika v průběhu dne (09:10 hod) hodnotu klesající (1%) ,

v průběhu roku rostoucí (25%), a abychom to trošku přitvrdili, je kupříkladu 

i spln měsíce.

 

CO SE MŮŽE DÍT :

V průběhu takového dne, na dosažení dobrého, nebo alespoň uspokojivého výsledku, člověk mine podstatně více životní energie, ale současně, ani o tom neví, se mu odčerpávají i zásoby štěstí a zdraví a proto, na konci dne, výsledek vůbec nemusí být tak uspokojivý jak se nám na první pohled zdá, právě naopak. Člověk je unavený, 

vystresovaný a frustrovaný, co se samozřejmě může přenést i do následujícího dne, nemluvě o tom, že se tyto negativní tendencie stále nasčítávají.

 

A takto sa to může dít během delšího časového období. Například jste se vy, váš partner nebo vaše dítě narodili o 11:15 (dopoledne) - noční typ. Samozřejmě, člověk musí chodit pravidelně do práce nebo vstávat každé ráno do školy a učit se. Toto je ale permanentní zátěž na organismus a po určité době jsou již výsledky této zátěže zřejmé. Dochází 

k rychlejší únavě, ke zdravotním potížím, ke ztrátě koncentrace a paměti, k rychlejšímu stárnutí organismu, a taky může docházet k různým poruchám v chování, v učení 

a ke psychickým excesům.

 

Když si k tomu ještě přidáme fyzicky nebo psychicky náročnou práci, podávání 

sportovních výkonů, dlouhou cestu, náročnou túru, ... (činnosti, které si vyžadují 

vyšší míru soustředění a proto mají i podstatně vyšší spotřebu energie), výsledkom 

môže být úraz, havárie nebo jiná nepřííemná událost. 

Ne každý se narodil pod šťastnou hvězdou - v dobrém roce, v dobrém datu, v dobrém 

čase, v dobré fázi měsíce, do dobrého prostředí a s vynikajícími zdravotními 

předpoklady.

 

Proto je načase začít si více menežovat své osobní i pracovní aktivity, prostě

 naučit se co nejlépe využívat své předpoklady v daném období, a naučit se co nejlépe využívat i možnosti a tendence daného dne. Je načase začít efektivně pracovat se svoji celkovou energií a nehazardovat se svým štěstím, zdravím a životem.

 

Plánujte nebo přesuňte si důležité nebo náročné činnosti na vhodnější dny. 

Dny, ve kterých máte odpočívat a regenerovat svůj organismus, využijte co najefektivněji 

pro sebe (sauna, welness, masáže, oddych, procházky v přírodě, ...). 

Naopak, na to, aby jste se dostali do dobré kondice (fyzické, psychické nebo zdravotní) využívejte dny na to určené.

 

Představte si teď  takto individuálně menežovanou léčbu jakéhokoliv onemocnění 

s přesností na konkrétního jedince, jeho individuální

biologické pochody a s přesností na konkrétní orgán. Takovouto aplikaci budete mít zanedlouho také k dispozici.

 

Apropó, víte že tohle všechno funguje nejen u lidí, ale i u zvířat, například u vašich domácích mazlíčků, u závodních koní, ... ?

 

4.1. OSOBNÍ ENERGETIKA V PRŮBĚHU DNE

PODMÍNKOU SPRÁVNÉHO VÝPOČTU JE

PŘESNÝ ČAS VAŠEHO NAROZENÍ  (+/- 30 min)

 

BĚŽEC OZNAČUJE AKTUÁLNÍ STAV VAŠÍ ENERGIE V (%),

MŮŽETE HO POSOUVAT DOPRAVA A DOLEVA

 

HODNOTA ENERGIE V (%) SA MENÍ A ZÁROVEŇ UKAZUJE

STAV ENERGIE V ZÁVISLOSTI OD ČASU BĚHEM DNE.

SYMBOL OSOBY SE VYPLŇUJE BARVOU PODLE TOHO, KOLIK ENERGIE 

MÁ OSOBA K DISPOZICI,  A ZDA ENERGIE STOUPÁ NEBO KLESÁ

 

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU

SE ZNOVU ZOBRAZÍ STAV ENERGIE AKTUÁLNÍ HODINY

4.2. OSOBNÍ ENERGETIKA V PRŮBĚHU ROKU

PODMÍNKOU SPRÁVNÉHO VÝPOČTU JE

PŘESNÝ DATUM VAŠEHO NAROZENÍ

 

BĚŽEC OZNAČUJE AKTUÁLNÍ STAV VAŠÍ ENERGIE V (%),

MŮŽETE HO POSOUVAT DOPRAVA A DOLEVA

 

HODNOTA ENERGIE V (%) SA MENÍ A ZÁROVEŇ UKAZUJE

STAV ENERGIE V ZÁVISLOSTI OD AKTUÁLNÍHO DATA.

SYMBOL OSOBY SE VYPLŇUJE BARVOU PODLE TOHO, KOLIK ENERGIE

MÁ OSOBA K DISPOZICI,  A ZDA ENERGIE STOUPÁ NEBO KLESÁ

 

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO OZNAČENÉ ČERVENOU BARVOU

SE ZNOVU ZOBRAZÍ STAV ENERGIE AKTUÁLNÍHO DATA

4.3. OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA ZE DNE NAROZENÍ

MĚSÍČNÍ ZNAMENÍ ( YIN )

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO (ČERVENÁ BARVA)

SPUSTÍTE TEXT CHARAKTERISTIKA OSOBY ZE DNE NAROZENÍ

( MĚSÍČNÍ ZNAMENÍ - YIN )

PŮSOBÍ VÍCE NA ŽENY A YINOVÉ MUŽE

FUNKCE :

ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ, ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ ZOBRAZOVÁNÍ TEXTU

 

 

1. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ - KLIKNĚTE NA ČERVENÉ KLIKÁTKO 

    (OBRÁZEK VLEVO)

 

2. DVOJKLIKEM NA PLOCHU TEXTU TEXT ZVĚTŠÍTE NEBO

    ZMENŠÍTE

 

3. ROZTAŽENÍM NEBO STAŽENÍM DVOU PRSTŮ

    TEXT ZVĚTŠÍTE NEBO ZMENŠÍTE

4.4. OSOBNÍ CHARAKTERISTIKA Z MĚSÍCE A ROKU NAROZENÍ

SLUNEČNÍ ZNAMENÍ KLASICKÉ ASTROLOGIE V KOMBINACI SE ZNAMENÍM ČÍNSKĚHO ROKU NAROZENÍ ( YANG / YIN )

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO (ČERVENÁ BARVA)

SPUSTÍTE TEXT CHARAKTERISTIKA OSOBY Z MĚSÍCE A ROKU 

NAROZENÍ  ( ZNAMENÍ KOMBINOVANÉ - YANG / YIN )

PŮSOBÍ VÍCE NA MUŽE A YANGOVÉ ŽENY

FUNKCE :

ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ, ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ ZOBRAZOVÁNÍ TEXTU 

 

1. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ - KLIKNĚTE NA ČERVENÉ KLIKÁTKO 

    (OBRÁZEK VLEVO)

 

2. DVOJKLIKEM NA PLOCHU TEXTU TEXT ZVĚTŠÍTE NEBO

    ZMENŠÍTE

 

3. ROZTAŽENÍM NEBO STAŽENÍM DVOU PRSTŮ

    TEXT ZVĚTŠÍTE NEBO ZMENŠÍTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

® HERMES Feng Shui s.r.o.

Tradícia stránky od roku 1998

info@moja-apka.sk

© Hermes All rights reserved